Гарантія на послуги 2 роки

Гарантія на послуги 2 роки

Надаємо гарантію , тому що впевнені.

Саме новітня комп'ютерна    діагностика дозволяє нам з впевненістю надавати гарантію на наші послуги.

КТ-діагностика є важливим етапом роботи наших спеціалістів. Оскільки, маючи реальну картину стану ротової порожнини пацієнта можна точно поставити діагноз. 

КТ-контроль лікування дозволяє оцінити якість запломбованих зубів і впевнитись в надійності та довговічності робіт.

 

 Гарантія - це період, протягом якого у разі виявлення недоліків у виконаній роботі, пацієнт має право на своєчасне усунення цих недоліків, не несучи при цьому фінансових витрат, за умови виконання всіх рекомендацій лікаря.

   Наша клініка повною мірою виконує всі гарантійні зобов'язання щодо всіх видів робіт, згідно нормативів та вимог Міністерства Охорони здоров'я України.

Стоматологічна клініка "NATADENT" надає гарантію на такі послуги:

  • Терапевтичне лікування - 2 роки з моменту надання послуги, якщо інше не встановлено лікуючим лікарем з відповідним записом в медичну картку
  • Знімні протези - 6 місяців
  • На всі інші види ортопедичного протезування - 2 роки з моменту встановлення конструкцій в порожнину рота, якщо  інше не встановлено лікуючим лікарем з відповідним записом в медичну картку

        Після закінчення стоматологічного лікування та при наявності контрольної рентгенографії пацієнту видаєтьсягарантійний сертифікат, тільки за умови виконання всіх рекомендацій лікуючого лікаря, включаючи професійну гігієну порожнини роту у гігієніста.

   Першочергово гарантія надається на 6 місяців. Продовження гарантії в межах встановлених гарантійних термінів відбувається в разі своєчасного приходу на професійну чистку у гігієніста і профілактичний огляд у лікуючого лікаря кожні 6 місяців.

   У випадку, якщо пацієнт не з'явився на регулярну професійну чистку зубів і профілактичний огляд (кожні 6 місяців), гарантія не продовжується.

   Більш детально ознайомитися з гарантійними термінами і умовами клініки "НАТАДЕНТ" ви можете нижче, прочитавши наш Гарантійний Сертифікат.

 

Log in